ỐC REN NGƯỢC NHÔNG HÚ

ỐC REN NGƯỢC NHÔNG HÚ

SUZUKI SATRIA FI RAIDER FI XĂNG CƠ DÙNG CHUNG. DÙNG THAY THẾ CHO ỐC HƯ HỎNG TRONG MÁY.