Niềng Excel Silver Bạc 1.6 – 1.85 17 inch

1,650,000

Niềng Excel Silver Bạc 1.6 – 1.85 17 inch

Niềng Excel Silver Bạc 1.6 – 1.85 17 inch. Niềng Takasago Excel Rim Asia được sản xuất bởi nhà máy Excel Asia trực thuộc Excel Japan.

Niềng Excel Asia 17 inch 1.6-1.85 màu bạc – Silver