LÒ XO PÔ

90,000

LÒ XO PÔ GẮN CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI PÔ ĐỘ. LÒ XO 1 BỘ GỒM 6 CÁI, 2 LÒ XO NGẮN VÀ 4 LÒ XO DÀI.