CAM ĐỘ RRGS RAIDER Fi

CAM ĐỘ RRGS RAIDER Fi – CAM ĐỘ CHO SATRIA RAIDER FI. ĐI BÀI PÔ XĂNG LỬA HOẶC CAM XĂNG NỒI HOẶC LÊN TRÁI 68mm.