LÒ XO NỒI STB RRGS RAIDER GSX

350,000

LÒ XO NỒI STB RRGS RAIDER FI FU. HÀNG CHẤT LƯƠNG CAO, ĐỘ DÀI BẰNG ZIN, ĐỘ CỨNG CAO HƠN. NÊN LỰC BÓP LÒ XO STB RRGS RẤT CHUẨN.