BỐ NỒI RRGS STB SONIC

BỐ NỒI RRGS STB SONIC – HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN TỪ RRGS TAIWAN. THÍCH HỢP CHO QUÍ KHÁCH LÀM NỒI BỐC HƠN.