PÔ CBR REDLEO TẶNG ADAPTER

1,250,000

PO CBR REDLEO. HÀNG CHÍNH HÃNG REDLEO VIỆT NAM.

DÙNG THAY THẾ CHO CÁC DÒNG SUZUKI VIỆT NAM. DÒNG HONDA SONIC, HONDA WINNER….