Full bộ sên DID, Dĩa RECTO cho raider

850,000

Full bộ NSD DID130 mắt, dĩa sắt RECTO size T43, T44, nhông Hodaka 14 cho suzuki Fx, Raider 150, Satria F150