CỐT CẦN SỐ RAIDER SATRIA FI

CỐT CẦN SỐ RAIDER SATRIA FI, HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG SUZUKI INDONESIA. DÙNG THAY THẾ CHO CÁC CỐT SỐ CỦA RAIDER VIỆT NAM BỊ HỎNG HÓC