Stainless cover – Yoshimura Inox chính hãng 180-361-5N50