Pô Daeng4 Thailan Raider Fi

3,700,000

Pô Daeng4 Thailan Raider Fi

Fullset bao gồm:

Lon pô

Cổ Pô

Pát treo pô

Lò xo và sticker