Nhông sên dĩa CNC nhôm 7075 Châu Âu cho Exciter 150cc