Heo dầu trước độ Honda Winner

Heo dầu trước độ Honda Winner. Heo zin chính hãng Suzuki, Gắn trên Suzuki Satria Fi. Heo được sản xuất bởi BYBRE, công ty con của BREMBO sản xuất.