Dĩa sau 1 gắp NSR

Dĩa sau 1 gắp NSR. Dĩa 9ly 428. Thích hợp cho các loại xe lên 1 gắp Honda NSR. Size dĩa 42 và 45