BỘ TẠ ĐỐI TRỌNG DÊN SUZUKI SATRIA FU – RAIDER XĂNG CƠ

1 BỘ BAO GỒM: 2 CAO SU GIẢM CHẤN, PHE CÀI, PHE ÉP, LÒ XO ĐỐI TRỌNG