Béc phun GSX 10 lổ

350,000

Béc phun GSX 10 lổ

Bạn lên cổ pô cho dòng SatriaFi, RaiderFi bị hụp ga đầu? Béc phun xăng 10 lổ GSX dùng chung cho dòng xe Suzuki Satria Fi, Raider Fi Việt nam. Giúp giảm 90% hiện tượng hụp ga đầu khi lên cổ pô lớn trên dòng xe Satria.